SelecTech

selectech是一种苏木精和伊红染色系统,由苏木精560、蓝色缓冲液8、define、酒精伊红Y 515和伊红trichrome 515组成。Selectech使苏木精和伊红染色过程中使用的试剂和染色剂标准化。构成这个新系统的试剂和染色必须通过有力的分析化学标准和性能测试。内置的质量保证参数确保结果一致。selectech中的试剂和着色剂相互补充,产生清晰、清晰的苏木精和伊红染色。

产品

产品

3801570
HEMATOXYLIN (500ML)
查看可用性
or REQUEST a bulk quote.
3801571
HEMATOXYLIN (4-500ML BT)
查看可用性
or REQUEST a bulk quote.
3801575
HEMATOXYLIN 560 MX (4-500ML BTL)
查看可用性
or REQUEST a bulk quote.
3801606
EOSIN 515 PHLOXINE (4-500ML BTL)
查看可用性
or REQUEST a bulk quote.
3801615
ALCOHOLIC EOSIN Y 515 (500ML)
查看可用性
or REQUEST a bulk quote.
3801616
ALCOHOLIC EOSIN Y 515 (4-500ML BT)
查看可用性
or REQUEST a bulk quote.
3801619
EOSIN 515 LT (4-500ML BTL)
查看可用性
or REQUEST a bulk quote.
3802915
BLUE BUFFER 8 (500ML)
查看可用性
or REQUEST a bulk quote.
3802916
BLUE BUFFER 8 (4-500ML BT)
查看可用性
or REQUEST a bulk quote.
3803590
DEFINE (500ML)
查看可用性
or REQUEST a bulk quote.
3803591
DEFINE (4-500ML BTL)
查看可用性
or REQUEST a bulk quote.
3803595
DEFINE MX-AQ (500ML)
查看可用性
or REQUEST a bulk quote.
3803596
DEFINE MX-AQ (4-500ML BTL)
查看可用性
or REQUEST a bulk quote.

下载

下载

3801570

IFU
3801571

IFU
3801575

IFU
3801606

IFU
3801615

3801616

3801619

3802915

IFU
3802916

IFU
3803590

IFU
3803591

IFU
3803595

IFU

Recently Viewed